เกี่ยวกับเรา

ที่มาที่ไปของ N CAFE 70

N CAFE 70 ชื่อนี้มาจากคำในภาษาอังกฤษรวมกับความหมายของตัวเลขตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น

N มาจากคำว่า Need หมายถึง ต้องการ

CAFE ร้านเครื่องดื่มประเภท กาแฟ ชา ช็อกโกแลต และอาหาร

70 ตามความเชื่อของญี่ปุ่นคือ angel number มีความหมายถึงโชคลาภ ความรัก เป็นเลขนางฟ้าเทวดา ว่ากันว่าคนที่มองเห็นเลขนี้จะมีโชคดีเกิดขึ้น

“เราสรรหาความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ”

~ N CAFE 70

N CAFE 70 เว็บไซต์รวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านคุณประโยชน์ของเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น กาแฟ, ชา, ช็อกโกแลต, เครื่องดื่มจากผักผลไม้, เครื่องดื่มจากสมุนไพร, เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ รวมถึงอาหารและเสริมที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อเป็นความรู้ในการใช้เป็นอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทีดีของทุกคนดังประโยคที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นจะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพกายและจิตที่ดีตามมา

 N CAFE 70